Průzkum trhu

Většina informací je příliš hrubá pro vytvoření lokálních úsudků, a doba a výdaje na shromáždění informací s sebou nesou riziko zmeškání tržních trendů. Tím pádem Vašim hlášením chybí místní úroveň detailů a nedokážete vidět celý obrázek dříve, než vše dokončíte.

Jak to může Realtify napravit?

Díky Realtify získáte přehled, který bude prvotřídní, podrobný a zajistí, že Vám nic neunikne.

 • Nedostatek jednotlivých zdrojů dat
 • Porovnejte různé typy nemovitostí podle různých průzkumů
 • Velká křivka učení pro analýzu velkého množství dat
 • Koho se to týká?

  REALITNÍCH DEVELOPERŮ

  InvestorÚ

  REALITNÍCH AGENTŮ

  PORADENSKÝCH AGENTUR

Vzorový případ

Průzkum pražské čtvrti Karlín s rozšířením na blízké okolí z důvodu stanovení hlavních trendů, měřítek a aktivity na trhu.

Průzkum vybrané lokality je vždy prvním krokem k pochopení současného trendu na realitním trhu. Takový průzkum musí být analytický, objektivní, řízený, přesný, konkrétní a měřitelný.

Naším hlavním cílem je posoudit aktuální aktivitu na trhu v pražské čtvrti Karlín, stanovit přesná hlavní měřítka a získat přehled o účastnících na trhu. Takový průzkum je typicky zapotřebí pro interní rozhodování, protože pouze tak mohou zainteresované osoby dojít k požadovaným informacím s jasnými výsledky.

Aleksandr Khablov, Chief Data Scientist

Jste připraveni dělat chytřejší rozhodnutí o nemovitosti?