Akvizice

Pochopení poptávky je zásadní, ale získávání podrobností o ní je časově náročné a nákladné. Buď zaplatíte spoustu peněz, nebo využijete své šance a doufáte v nejlepší.

Jak to může Realtify napravit?

Pomocí našich dat pro monitorování současných a minulých trendů můžete pochopit, zda je tato příležitost něco, na co byste měli soustředit. Věnujte čas analýze, ne sběru dat.

 • Krátký čas, abyste se rozhodli, abyste nezmeškali příležitost
 • Obrovské množství dat, které je zapotřebí analyzovat
 • Velká křivka učení pro analýzu velkého množství dat
 • Koho se to týká?

  REALITNÍCH DEVELOPERŮ

  InvestorÚ

  BANK

  PORADENSKÝCH AGENTUR

Tržní měřítka

V Realtify věříme v definování měřítek a ukazatelů, jelikož „důležitý“ nebo „hlavní“ je diktován cíli průzkumu. To je důvod, proč jsme vytvořili modul s více než 1700 různými kombinacemi tržních měřítek pro ty, které jste si vybrali.

Analýza konkurence

Analýza konkurence je hodnocení silných a slabých stránek aktuálních a potenciálních konkurentů. Místní analýza poskytuje informace o aktuální strategii konkurence a jejích silných a slabých stránkách. Pochopení konkurenčních strategií může pomoci při odhadování nadcházejících hrozeb a příležitostí.

Srovnatelné nabídky

Srovnatelné údaje se při analýze používají často. Profesionálové používají srovnatelné domy, které se nachází zhruba v okruhu 1 km od nemovitosti, kterou hodnotí. Srovnatelné údaje, které používají, jsou typicky jedině takové, které jsou aktivní nebo byly prodány maximálně před rokem. Je správné snažit se použít srovnatelné údaje pro určení cen položek.

Modely oceňování

Naši datoví vědci vytvořili algoritmus strojového učení, který přináší nejpřesnější model automatického hodnocení (AVM) na trhu. Rozumíme vlivu jakéhokoli faktoru na ceny nemovitostí. Proto mu říkáme „vysvětlitelný AVM“.

Analýza infrastruktury

Lokalita, lokalita, lokalita. To je nejdůležitější část jakékoli nemovitosti k bydlení. Lokalitu tvoří místa, kam se mohou osoby podívat. To je základ naší analýzy infrastruktury. Vytvořili jsme několik modelů hodnocení pro různé body zájmu, takže naši uživatelé mohou rychle určit hodnotu lokality.

Modely dostupnosti

Přístup k infrastruktuře a různým místům je důležitý stejně, jako místa zájmu obklopující nemovitost. Vytvořili jsme soubor modelů dostupnosti na základě vzdálenosti a doby potřebné pro přepravu k nejvýznamnějším z nich z důvodu okamžitého výpočtu vzdáleností a jejich dopadu na ceny a atraktivitu.

Vzorový případ

Hloubková analýza investiční příležitosti - 112 bytů v oblasti Karlín.

Nastal čas, abyste se rozhodli, zda budete investovat do budoucí příležitosti, Realtify změní tento dlouhý a nudný proces na zjednodušený postup, v němž můžete uplatnit své znalosti a analytické schopnosti k výkladu dat, a ne k jejich sběru.

Šance investovat do konkrétního projektu se v realitách objevuje neustále. Analýza investic je nezřídka souborem dovedností, které získáte v průběhu života, ale naštěstí existují i jednodušší způsoby, na které si můžete v takových situacích vzpomenout.

Vladislav Kochetov, CEO

Jste připraveni dělat chytřejší rozhodnutí o nemovitosti?