Srovnatelné nabídky

Srovnatelné údaje se při analýze používají často. Profesionálové používají srovnatelné domy, které se nachází zhruba v okruhu 1 km od nemovitosti, kterou hodnotí. Srovnatelné údaje, které používají, jsou typicky jedině takové, které jsou aktivní nebo byly prodány maximálně před rokem. Je správné snažit se použít srovnatelné údaje pro určení cen položek.

 • 01.

  96 % všech prodejů a realitních položek od roku 2015

 • 02.

  Srovnejte různé typy nemovitostí podle půdorysu podlaží, oblasti a cen

 • 03.

  Vypracujte svou vlastní oblast, abyste našli správnou lokalitu

 • 04.

  Exportujte srovnatelné položky k další analýze

Prvotřídní analýza

Tato funkce funguje jako prvotřídní přehled vybrané oblasti se souhrnnými makro informacemi o srovnávaných položkách ve zvolené lokalitě. Můžete vyhledávat, filtrovat, třídit a rozebírat důležitá měřítka, grafy a mapy.

Případ obchodního využití

Vyfiltrujeme si srovnatelné položky a uvidíme, kolik z nich se nachází v Karlíně, a jak jsou rozloženy podle půdorysu podlaží.

Počet jednotek 172

Největší třída půdorysu podlaží 2+kk, 54 jednotek

Průměrný počet dnů na trhu 82

Seznam srovnatelných nabídek

Komfortně uspořádaný seznam se všemi zhodnocenými srovnatelnými položkami. S možností převést všechny nezbytné informace do formátu .xls.

Případ obchodního využití

V této situaci je pro nás zásadní vidět, jak velký je současný trh, jaká je míra zhodnocení a jak rychle se prodávají jednotky (obrat). Všechna tato data najdete ve funkci Stav trhu.

Tržní cena 1 999 378 436 CZK

Míra zhodnocení 0,94 %/měsíc

Obrat 55 %

Podrobný přehled

Každá srovnatelná položka má vlastní přehled s odkazy na zdroje, popisem a oceněním nemovitostí.

Případ obchodního využití

Podíváme se na typickou jednotku 2+kk s rozlohou 50 m2, abychom se podívali, jak dobře je oceněna podle našeho AVM.

Odhadovaný cenový rozdíl - 100 300 CZK

Cena 7 350 080 CZK

Cenové rozpětí 7 249 728 CZK - 7 543 999 CZK

800+

kombinací ukazatelů

100 000+

položek v našem datovém souboru v Praze

XLS

export pro projekty a seznamy jednotek

Jste připraveni dělat chytřejší rozhodnutí o nemovitosti?