Produkt

V Realtify věříme v definování měřítek a ukazatelů, jelikož „důležitý“ nebo „hlavní“ je diktován cíli průzkumu. To je důvod, proč jsme vytvořili modul s více než 1700 různými kombinacemi tržních měřítek pro ty, které jste si vybrali.

Tržní měřítka

V Realtify věříme v definování měřítek a ukazatelů, jelikož „důležitý“ nebo „hlavní“ je diktován cíli průzkumu. To je důvod, proč jsme vytvořili modul s více než 1700 různými kombinacemi tržních měřítek pro ty, které jste si vybrali.

Analýza konkurence

Analýza konkurence je hodnocení silných a slabých stránek aktuálních a potenciálních konkurentů. Místní analýza poskytuje informace o aktuální strategii konkurence a jejích silných a slabých stránkách. Pochopení konkurenčních strategií může pomoci při odhadování nadcházejících hrozeb a příležitostí.

Srovnatelné nabídky

Srovnatelné údaje se při analýze používají často. Profesionálové používají srovnatelné domy, které se nachází zhruba v okruhu 1 km od nemovitosti, kterou hodnotí. Srovnatelné údaje, které používají, jsou typicky jedině takové, které jsou aktivní nebo byly prodány maximálně před rokem. Je správné snažit se použít srovnatelné údaje pro určení cen položek.

Modely oceňování

Naši datoví vědci vytvořili algoritmus strojového učení, který přináší nejpřesnější model automatického hodnocení (AVM) na trhu. Rozumíme vlivu jakéhokoli faktoru na ceny nemovitostí. Proto mu říkáme „vysvětlitelný AVM“.

Analýza infrastruktury

Lokalita, lokalita, lokalita. To je nejdůležitější část jakékoli nemovitosti k bydlení. Lokalitu tvoří místa, kam se mohou osoby podívat. To je základ naší analýzy infrastruktury. Vytvořili jsme několik modelů hodnocení pro různé body zájmu, takže naši uživatelé mohou rychle určit hodnotu lokality.

Modely dostupnosti

Přístup k infrastruktuře a různým místům je důležitý stejně, jako místa zájmu obklopující nemovitost. Vytvořili jsme soubor modelů dostupnosti na základě vzdálenosti a doby potřebné pro přepravu k nejvýznamnějším z nich z důvodu okamžitého výpočtu vzdáleností a jejich dopadu na ceny a atraktivitu.

Jste připraveni dělat chytřejší rozhodnutí o nemovitosti?